Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε Βιομηχανικούς Πίνακες Αυτοματισμών για κάθε τύπο μηχανών και γραμμών παραγωγής.

Διαθέτουμε έμπειρους Διπλωματούχους Μηχανικούς για τη μελέτη και υλοποίηση κάθε τύπου εφαρμογής.

Η πολύχρονη πείρα στους προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC), στα πάνελ χειρισμού των μηχανών (HMI), και στα συστήματα τηλεχειρισμού και περισυλλογής δεδομένων (SCADA) είναι εγγύηση για την  ομαλή και αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού σας.

plc