Η εταιρεία automatika έχει πελάτες και πραγματοποιεί έργα σε όλη την Ελλάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση των έργων μας.