Τα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο μπορούν να λειτουργήσουν είτε αυτόνομα, είτε συνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο.

1. Τα αυτόνομα ηλιακά συστήματα παραγωγής ενέργειας αποτελούν μια επωφελή και εύκολη λύση για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενεργεια απομακρυσμένων από το δίκτυο οικισμών ή κατοικιών – εξοχικών. Συνοδεύονται απαραίτητα από κάποιο μέσο αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές). Τα συστηματα αυτά μπορούν να συνδυαστούν επισης με ανεμογεννητρια ή ντιζελογεννητρια.

2. Στα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας συστήματα γινεται η συσνδεση του ηλιακου συστηματος με το δικτυο της ΔΕΗ και βαση συμβασης η ενεργεια που παραγει το συστημα πωλείται στη ΔΕΗ ή συμψηφίζεται με την καταναλώμενη ενέργεια.. Στην περιπτωση αυτή υπαγονται συστηματα που εγκαθίσταται βασει προγραμματων που εχουν τεθει σε εφαρμογη τα τελευταια χρονια.

ΝΕΟ! Φωτοβολταϊκά σε κατοικίες & επιχειρήσεις με net metering (ενεργειακό συμψηφισμό)

Πως λειτουργεί – Μηδενισμός του κόστους ρεύματος

Τα φωτοβολταϊκά, που εγκαθιστούμε στα πλαίσια του net metering, συνδέονται με το δημόσιο δίκτυο(ΔΕΗ). Το ρεύμα που παράγουν, ουσιαστικά καταναλώνεται από τα φορτία(συσκευές) του χώρου μας και όσο περισσεύει διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ. Η διαφορά με τα υπόλοιπα φωτοβολταϊκά, που εγκαθίστανται  σε σπίτια και επιχειρήσεις ή σε χωράφια(πάρκα), είναι στον τρόπο συμψηφισμού της παραγόμενης ενέργειας.

fwtoboltaika

Στην αυτοπαραγωγή ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός. Δηλαδή ο μετρητής της ΔΕΗ μετράει την ενέργεια που «δίνει» στο δίκτυο το φωτοβολταϊκό και παράλληλα την ενέργεια που «τραβάει» από το δίκτυο ο καταναλωτής. Στο τέλος κάθε μετρητικής περιόδου το ποσό της οφειλής προς την ΔΕΗ, θα ισούται με την αξία των κιλοβατώρων (kWh), που προκύπτουν από την διαφορά, ανάμεσα στην ενέργεια που «δώσαμε» και την ενέργεια που «τραβήξαμε» από το δίκτυο. Εάν η διαφορά είναι μηδενική τότε δεν θα πληρώσουμε για το ρεύμα που καταναλώσαμε. Εάν η διαφορά είναι πλεονασματική, τότε η περίσσεια ενέργεια μεταφέρεται στον επόμενο λογαριασμό μέχρι να κλείσει ο ετήσιος κύκλος και να γίνει η εκκαθάριση.

Η ισχύς των φωτοβολταϊκών πάνελ που μπορείτε να εγκαταστήσετε είναι μέχρι 20 κιλοβάτ (kW). Συνήθως εγκαθίστανται συστήματα που η ετήσια παραγωγή τους είναι κατά ένα ποσοστό μεγαλύτερη, από την ετήσια κατανάλωση ρεύματος της οικίας ή της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπ’όψιν μελλοντικές προσθήκες φορτίων (συσκευών).

Τι ισχύει με τη νέα υπουργική απόφαση για την αυτοπαραγωγή

Εκδόθηκε από το αρμόδιο υπουργείο η απόφαση για την αυτοπαραγωγή ρεύματος – ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατά βάση με φωτοβολταϊκά.

Η υπουργική απόφαση για τον συμψηφισμό προβλέπει:

  • Μέγιστη ισχύς φωτοβολταϊκού μέχρι τα 20kW (ηπειρωτική χώρα & Κρήτη) και 10kW για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά
  • Μέγιστη ισχύς φωτοβολταϊκού για τις επιχειρήσεις, μέχρι το ήμισυ της συμφωνημένης ισχύςμε τη ΔΕΗ (ανώτατο όριο στην Ηπειρωτική χώρα τα 500kW, στη Κρήτη τα 50kW και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά τα 20kW).
  • Επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε στέγηδώμαπέργολαέδαφος ή επί άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία
  • Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ.μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου. Η σύμβαση συμψηφισμού μπορεί να υπογραφεί είτε με τον ιδιοκτήτη του χώρου είτε με αυτόν που έχει τη νόμιμη χρήση.
  • Στην περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου (πχπολυκατοικία), επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων συστημάτων. Προϋπόθεση αποτελεί η συμφωνία των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται με πρακτικό απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με άλλη έγγραφη συμφωνία των συνιδιοκτητών του κτιρίου, σύμφωνα με τα οικεία καταστατικά ή άλλα δεσμευτικά συμφωνητικά, βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων συμφωνητικών, απαιτείται η συναίνεση του συνόλου των συνιδιοκτητών.
  • Ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό ενέργειας με την ενέργεια που καταναλώνει ο χρήστης του χώρου, θα γίνεται σε ετήσια βάση.  Οι αυτοπαραγωγοί θα χρεώνονται μόνο για το τέλος ΥΚΩ για το σύνολο της ενέργειας (παραγωγή & κατανάλωση), ενώ για το τέλος ΕΤΜΕΑΡ, μόνο για το ρεύμα που καταναλώνουν και όχι για αυτό που παράγουν.
  • Η διάρκεια της σύμβασης συμψηφισμού με τη ΔΕΗ είναι είκοσι πέντε (25) χρόνια
  • Η σύμβαση συμψηφισμού ισχύει από τη μέρα ενεργοποίησης της σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ
  • Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης.

Παρόμοια προγράμματα εφαρμόζονται εδώ και χρόνια και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. με μεγάλη επιτυχία και έχουν καταφέρει να γεμίσουν τις στέγες των σπιτιών της Ευρώπης με φωτοβολταϊκά συστήματα, ακόμα και σε χώρες με πολύ λιγότερη ηλιοφάνεια από την Ελλάδα.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας βρίσκεται σε θέση να εκπονήσει μελέτη με βάση τις ενεργειακές ανάγκες του καταναλωτή, έτσι ώστε να προταθεί η βέλτιστη λύση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Διαβάστε εδώ λεπτομέρειες του προγράμματος.
Διαβάστε εδώ την υπουργική απόφαση για το net metering.
Παράδειγμα net metering – χρόνος απόσβεσης – τιμές.